میدان سرخ : میدان سرخ به عنوان سمبل یا نماد کشور روسیه شناخته شده است. این میدان یکی از معروف ترین و بزرگ ترین میادین جهان به حساب می اید. سرخ به عقیده مردم روس به معنی زیبا می باشد که به اشتباه به کمونیست ها و دیوارهای کاخ کرملین ربط می دهند. طول این میدان 600 متر مربع و عرض ان 50 متر مربع است که طراحی و اجرای  ان هم زمان با ساخت کاخ کرملین بوده و محل مناسبی برای دست فروشان و بازرگانان برای خرید و فروش اجناس و کالای خود به صورت تک یا عمده بوده است و جزو جذاب ترین اماکن تفریحی تور روسیه و مسکو به شمار می رود.

موزه جنگ روسیه : موزه جنگ روسیه از دو بخش تشکیل شده. قسمتی که در فضای باز قرار دارد شامل تجهیزات عظیمی مثل: هواپیما و هلیکوپتر جنگی، توپ، تانک می باشد و در فضای بسته این موزه تصاویر و نقاشی های قدیمی که همه نمایانگر جنگ هستند، تسلیحات نظامی و اسامی سرداران و مبارزان را به نمایش گذاشته اند. به طور کلی این موزه با کمک مردم خیر و مالیات ساخته شده است. در سالن ای عظیم موزه جنگ روسیه تمامی وقایع اتفاق افتاده در جنگ به نمایش عموم درآمده است. موزه جنگ مسکو در سال 1945 به عنوان مرکز پژوهشی و اطلاعاتی منصوب شد.